Czeski dla początkujących - pakiet (16 lekcji/cca 60 min)

kurs podstawowy

podstawowy kurs języka czeskiego A1-2

czego się nauczymy?

 1. Alfabet i fonetika (ž,š,č,ř,ď,ť,ň)
 2. Zaimki (zájmena) + czasownik "být" (być)
 3. Czasownik mít (mieć) + zwroty grzecznościowe
 4. Przedstaw się + pytania podstawowy
 5. Napisy + narodowości ludzi
 6. Liczebniki, dni tygodnia etc...
 7. Człowiek i rodzina
 8. Części ciała, charakter, opis osoby
 9. Kolory, garderoba, sklep i zakupy
 10. żywność, jedzenie, restaurace
 11. Komunikacja i podróżowanie
 12. Hobby, czas wolny
 13. Pytanie o drogę
 14. Dom, skoła, codzienne
 15. Wypadki, nagłe zdarzenia, pomoc
 16. Praca i zawody
599,00 zł