Gra - czeskie wesełe kulki

Czeska gra z drewna bukowego - ekologiczna.

Celem gry jest zebranie z planszy wszystkich kul tego samego koloru, a następnie jak najszybszy powrót do swojego "domku" z kulkami.

Najpierw losowo umieszczamy wszystkie kolorowe kulki na planszy. Gra jest ciekawsza, gdy kulki tego samego koloru nie znajdują się blisko siebie. Następnie każdy gracz losuje z worka pionek, którym będzie grać. Potem stawiamy pionki na polach tego samego koloru i gra może się rozpocząć. Ten, kto wyrzuci najwyższą liczbę na kostce, zaczyna.

Gracze poruszają się po planszy, szukając możliwie najkrótszej drogi do swoich kulek, tak aby je zebrać. Zbieranie polega na tym, że po wyrzuceniu odpowiedniej liczby oczek na kostce, gracz przeskakuje kulkę i zabiera ją do swojego "domku", a pionkiem staje na polu tuż za nią. Jeśli kulka innego gracza stoi mu na drodze, przeskakuje ją i zostawia na planszy.

Jeśli gracz wejdzie pionkiem na pole (dziurę), na którym znajdowała się kulka, nie gra jedną rundę.

Gracze zbijają się wzajemnie. Uwaga - jeśli gracz już wraca do domu z kulkami i w tym czasie ktoś inny go zbije, to zbijający wygrywa.

199,00 zł